loader image
انواع خودروبر
خودروبر چرخگیر
کفی خودروبر
خودروبر جرثقیل دار
خودروبر تریلر

انواع خودروبر

انواع خودروبر یا ماشین های حمل خودرو به ترتیب زیر است

تریلی خودروبر

تریلی های خودروبر از جمله خودرو هایی هستند که مخصوص حمل چندین خودرو که معمولا ۶ یا ۸ خودرو یا بیشتر را بسته به انواع خودرو حمل می کنند. این نوع حمل برای انتقال خودرو به صورت بین شهری و معمولا مورد استفاده کارخانه های خودروسازی می باشد.

خودروبر تریلر
خودروبر جرثقیل دار

خودروبر جرثقیل دار

خودروبر های جرثقیل دار کامیونت های ۵ یا ۶ تنی میباشد که دارای یک جرثقیل مخصوص بلند کردن خودرو میباشد . از این خودروبر معمولا زمانی استفاده میشود که خودرو قابل روشن شدن نیستند یا آسیب دیده اند و باید به وسیله جرثقیل بلند شوند . این خودروبر به صورت بلند کردن خودرو از ناحیه ۴ چرخ خودرو ان را بلند کرده و بر روی کفی حمل قرار میدهد و خوردرو را تا محل مورد نظر حمل می کند.

کامیونت خودروبر

کامیونت خودروبر مثل خودروبر های جرثقیل دار میباشد با این تفاوت که به جای استفاده از جرثقیل از وینچ که نوعی کشنده هیدرولیکی است استفاده میشود.

در این خودروبر کفی ابتدا روی زمین قرار می گیرد و  سپس به وسیله وینچ خودرو برروی کفی قرار میگرد.

کامیونت خوردروبر مخصوص خودرو های سبک اتومات ، نیمه سنگین میباشد که این موضوع به این دلیل است که حمل این نوع خودرو ها با حمل خودروبر چرخگیر یا زنجیر دار دچار آسیب دیدگی میشوند و مناسب این نوع خودرو ها نمیباشد.

کفی خودروبر
خودروبر چرخگیر

خودروبر چرخگیر یا زنجیری

خودروبر چرخگیر یا زنجیری خودروبر هایی با وزن ۲ تن میباشد که خودرو را با بلند کردن دو چرخ جلو حمل می کنند و مخصوص خودرو های سبک دنده ای و برای مسافت های کوتاه میباشد.

مطالبی که ممکن است دوست داشته باشید

نظر خود را بنویسید